Аз обичам София

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на СофияСПОРАЗУМЕНИЕ
за принципите за работа
в защита на интересите на гражданите на София


Подписаните страни, като взеха предвид:

  • Натрупаните проблеми на София като град и столица на Република България, императивно налагащи търсенето и прилагането на системни решения;


  • Необходимостта от подобряване условията на живот в столичния град и осигуряването на устойчивото му развитие;


  • Обстоятелството, че общината и нейните институции са призвани преди всичко да обслужват интересите на гражданите на своята територия;


  • Съществуването на ресурси, с които услугите, предоставяни от Столичната община на местната общност могат да бъдат значително подобрени,


се договарят

чрез съвместните си усилия и в рамките на институционалните и юридически механизми, с които биха разполагали през следващите четири години, да постигнат на етапи определени нива на обслужване на гражданите на София, следвайки принципите, описани по-нататък.

Страните приеха условията и сключиха настоящото Споразумение, със следните принципи за работа в защита на интересите на гражданите на София:


  1. Прекратяване на корупционните практики чрез ефективен контрол върху изпълнението на решенията на Общинския съвет и спазване на закона от страна на общинската администрация. За целта ще настояваме за създаване на структура за вътрешен контрол, в която назначенията се извършват от Общинския съвет и която да докладва публично на СОС.

  2. Осигуряване на публичност на всички административни актове на общинската администрация чрез публикуването в Интернет на вносителите и съпътстващата документация, както и на хода на преписките и мненията на всички звена в общинската администрация.

  3. Въвеждане на принципите на програмното бюджетиране и финансиране на общинските дейности в тясно сътрудничество и според изискванията на Министерството на финансите. Бюджетът ще се изготвя на базата на ясно формулирани резултати, а не на базата на необходимо финансиране.

  4. Постигане на реална децентрализация на общинската дейност към районните кметства на всяка от 24-те общини на София чрез прилагане на всички възможни мерки и институционални решения.

  5. Въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие според Закона за ограничаване на административното регулиране и стриктно спазване на нормите на Административно – процесуалния кодекс.

  6. Следене за това, възлагането на всякакви дейности и всички видове поръчки да става при високо конкурентни условия.Споразумението е подписано и открито за присъединяване на 31 октомври 2007 г. То влиза в сила след полагането на подписите на първите двама участници – страни в него.

СТРАНИ:

За ДСБ-София:
Атанас Атанасов, председател

За СДС-София:
Борислав Бориславов, председател

София, 31 октомври 2007 г.
 
 
 

КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО КАЛЕНДАР
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL